เกี่ยวกับเรา

ที่พักของเราอยู่ในบริเวณ พื้นที่เกษตรกรรม ปลูกข้าว ปลูกอ้อยเป็นอาชีพ ถนนทางเข้าของเรา อาจไม่สวยงามเหมือนใครนัก เป็นลูกรัง และอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน
 
ที่พักของเรามีไม่มาก เพราะเราทำเอง ดูแลเองกับคนในชุมชน เราอาจไม่ได้บริการเหนือความคาดหวัง แต่เราเชื่อในการคัดสรรวัตถุดิบ คุณภาพชีวิต การหลับนอนและการเป็นอยู่
 
อาหารและน้ำดื่ม จากที่พักของเรา ใช้น้ำแร่ทั้งหมด ยกเว้น น้ำที่ท่านอาบ เรามีเครื่องดื่มชง ผลไม้ตามฤดูกาล สำหรับผู้มาเยือน ฟรี!! ตลอดวัน
 
เราอยากให้ท่านได้พักผ่อนกับเราอย่างเต็มที่ ได้ใช้ชีวิตแบบหันหลังให้กับความวุ่นวาย ชั่วขณะ ได้นั่งอ่านหนังสือแบบเงียบๆ แต่ก็ยังสามารถนั่งมองโลกผ่านจอ ด้วย ฟรี WiFi
 
หากที่พักเรา ตอบโจทย์ การทิ้งตัวจากหน้าที่ ภาระการงานอันหนักหน่วง หรืออยากมองหาวัฒนธรรมร่วมสมัย บนความเรียบง่าย แต่ก็ไม่ได้ตัดขาดจากโลกภายนอก
 
เราได้สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการนอกเหนือจากการทำความสะอาดห้องพัก ด้วยแอลกอฮอล์แล้ว ครอบครัว ลิตเติ้ล เอิร์ธ รวมถึงแม่บ้าน ได้ฉีดวัคซีนครบ 4-5 เข็ม เป็นที่เรียบร้อย

Copyright 2024 © The Little Earth Farm View